ردکردن این

ورق گالوانیزه ۰٫50 کاشان ۱۰۰۰ رول

ورق گالوانیزه ۰٫50 کاشان ۱۰۰۰ رول

کارخانه

کاشان

ضخامت

0.50

واحد

کیلوگرم

حالت

رول

عرض

1000

تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق گالوانیزه ۰٫50 کاشان ۱۰۰۰ رول