ردکردن این

ورق گالوانیزه ۱ چین ۱۰۰۰ رول

ورق گالوانیزه ۱ چین ۱۰۰۰ رول

کارخانه

چین

ضخامت

1

واحد

کیلوگرم

حالت

ورق

عرض

1000

برای قیمت تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق گالوانیزه ۱ چین ۱۰۰۰ رول