ردکردن این

ورق گالوانیزه ۲ چین 1250

ورق گالوانیزه ۲ چین 1250

کارخانه

چین

ضخامت

2

واحد

کیلوگرم

حالت

ورق

عرض

1250

تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق گالوانیزه ۲ چین 1250