ردکردن این

ورق گالوانیزه 0/۱۸ چین 1000

ورق گالوانیزه 0/۱۸ چین 1000

کارخانه

فولاد مبارکه

ضخامت

0.18

واحد

کیلوگرم

حالت

ورق

عرض

1000

تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق گالوانیزه 0/۱۸ چین 1000