ردکردن این

ورق گالوانیزه 0/25 سمنان 1000

ورق گالوانیزه 0/25 سمنان 1000

کارخانه

سمنان

ضخامت

0.25

واحد

کیلوگرم

حالت

ورق

عرض

1000

تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق گالوانیزه 0/25 سمنان 1000