ردکردن این

ورق گالوانیزه 0/30 چین ۱۰۰۰

ورق گالوانیزه 0/30 چین ۱۰۰۰

کارخانه

چین

ضخامت

0.30

واحد

کیلوگرم

حالت

ورق

عرض

1000

تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق گالوانیزه 0/30 چین ۱۰۰۰