ردکردن این

ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1000 رول

ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1000 رول

کارخانه

هفت الماس

ضخامت

0.45

واحد

کیلوگرم

حالت

رول

عرض

1000

تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1000 رول