ردکردن این

ورق گالوانیزه 0/5 تاراز 1000 رول

ورق گالوانیزه 0/5 تاراز 1000 رول

کارخانه

تاراز

ضخامت

0.5

واحد

کیلوگرم

حالت

رول

عرض

1000

تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق گالوانیزه 0/5 تاراز 1000 رول