ردکردن این

ورق گالوانیزه 1٫۵ هفت الماس 1250

ورق گالوانیزه 1٫۵ هفت الماس 1250

کارخانه

هفت الماس

ضخامت

1.5

واحد

کیلوگرم

حالت

ورق

عرض

1250

تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق گالوانیزه 1٫۵ هفت الماس 1250