ردکردن این

ورق گالوانیزه 1/20 چین 1000 رول

ورق گالوانیزه 1/20 چین 1000 رول

کارخانه

چین

ضخامت

1.2

واحد

کیلوگرم

حالت

ورق

عرض

1000

تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق گالوانیزه 1/20 چین 1000 رول