ردکردن این

ورق گالوانیزه 2/5 شهریار 1250 رول

ورق گالوانیزه 2/5 شهریار 1250 رول

کارخانه

تاراز

ضخامت

2.5

واحد

کیلوگرم

حالت

رول

عرض

1000

تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق گالوانیزه 2/5 شهریار 1250 رول