ردکردن این

ورق گالوانیزه 4 چین 1000

ورق گالوانیزه 4 چین 1000

کارخانه

چین

ضخامت

4

واحد

کیلوگرم

حالت

ورق

عرض

1000

تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق گالوانیزه 4 چین 1000