ردکردن این

ورق گالوانیزه 0/60 کاشان 1000 رول

ورق گالوانیزه 0/60 کاشان 1000 رول

کارخانه

کاشان

واحد

کیلوگرم

عرض

1000

ضخامت

0.60

حالت

رول

برای قیمت تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق گالوانیزه 0/60 کاشان 1000 رول