ردکردن این

میلگرد آجدار 14 شاهرود شاخه 12 متری A3

استاندارد

A3

سایز

14

واحد

کیلوگرم

کارخانه

شاهرود

16,050 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار 14 شاهرود شاخه 12 متری A3

[suncode_price_chart]