ردکردن این

میلگرد آجدار18 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3

سایز

18

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

امیر کبیر خزر

15,400 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار18 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3

[suncode_price_chart]