ردکردن این

میلگرد آجدار25میانه شاخه 12 متری A3

سایز

25

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

میانه

15,800 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار25میانه شاخه 12 متری A3

[suncode_price_chart]