ردکردن این

ورق رنگی 0/47 سفالی 1000 چین

ورق رنگی 0/47 سفالی 1000 چین

رنگ

قرمز

کارخانه

چین

ضخامت

0.47

واحد

کیلوگرم

عرض

1250

برای قیمت تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق رنگی 0/47 سفالی 1000 چین