میلگرد آجدار 10 فایکو شاخه 12 متری A3

میلگرد آجدار 12 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A2

تماس بگیرید

مشخصات

سایز

10

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

فایکو

محل تحویل

درب کارخانه

میلگرد آجدار 10 فایکو شاخه 12 متری A3

اسکرول به بالا