ردکردن این

محاسبه گر آنلاین

قیمت ورق سیاه (گرم) امروز

نامضخامتعرضکارخانهواحدقیمتنمودار قیمتتاریخ بروزرسانی
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه عرض 1500101500فولاد مبارکهکیلوگرم22,850 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۷
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه عرض 1500121500فولاد مبارکهکیلوگرم22,250 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۷
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه عرض 1500151500فولاد مبارکهکیلوگرم22,550 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۷
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000 رول ST3721000فولاد مبارکهکیلوگرم20,550 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۸
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000 رول21000فولاد مبارکهکیلوگرم20,550 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۸
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده ST37 بنگاه تهران21000فولاد مبارکهکیلوگرم20,550 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۷
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250 رول21250فولاد مبارکهکیلوگرم22,550 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۸
ورق سیاه 20 اکسین عرض 2000202000اکسینکیلوگرم24,250 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۱
ورق سیاه 20 کاویان عرض 1500201500کاویانکیلوگرم22,750 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۳
ورق سیاه 25 اکسین عرض 2000252000اکسینکیلوگرم23,650 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۱
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانه31000فولاد مبارکهکیلوگرم21,350 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۳
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250 رول31250فولاد مبارکهکیلوگرم20,650 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۷
ورق سیاه 35 اکسین عرض 2000352000اکسینکیلوگرم23,850 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۱
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1000 رول ST3741000فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۳
ورق سیاه 40 اکسین عرض 2000402000اکسینکیلوگرم23,650 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۱
ورق سیاه 5 عرض 100051000کیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۹
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500 رول ST3751500فولاد مبارکهکیلوگرم21,250 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۳
ورق سیاه 50 عرض 2000 رول ST 37502000کیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۲۴
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500 رول ST3761500فولاد مبارکهکیلوگرم22,750 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۳
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه عرض 150081500فولاد مبارکهکیلوگرم23,250 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۳

ورق سیاه (گرم)