ردکردن این

محاسبه گر آنلاین

قیمت ورق استنلس استیل امروز

نامضخامتعرضنوعواحدقیمتنمودار قیمتتاریخ بروزرسانی
ورق استنلس استیل 304L صنعتی ضخامت 2 عرض 1000میلیمتر21000304Lکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۰۲ ۱۳:۱۸:۴۰خرید
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 0/1 ابعاد میلیمتر0.11000304Lکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۰۲ ۱۳:۱۸:۴۰خرید
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 0/2 ابعاد میلیمتر0.21000304Lکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۰۲ ۱۳:۱۸:۴۰خرید
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 0/3 ابعاد 1000 میلیمتر0.31000304Lکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۰۲ ۱۳:۱۸:۴۰خرید
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 3 ابعاد 1000*2000 میلیمتر31000304Lکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۰۲ ۱۳:۱۸:۴۰خرید
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 3 عرض 1000 میلیمتر31000304Lکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۰۲ ۱۳:۱۸:۴۰خرید
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 1 ابعاد 1000 میلیمتر11000316Lکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۰۲ ۱۳:۱۸:۴۰خرید
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 2 ابعاد 1000*2000 میلیمتر21000316Lکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۰۲ ۱۳:۱۸:۵۰خرید
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 2 ابعاد 1250*2500 میلیمتر21250316Lکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۰۲ ۱۳:۱۸:۵۰خرید
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 2 عرض 1000 میلیمتر21000316Lکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۰۲ ۱۳:۱۸:۵۰خرید
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 3 ابعاد 1000*2000 میلیمتر31000316Lکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۰۲ ۱۳:۱۸:۵۱خرید
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 3 ابعاد 1250*2500 میلیمتر31250316Lکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۰۲ ۱۳:۱۸:۵۱خرید
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 3 ابعاد 1500*3000 میلیمتر31500316Lکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۰۲ ۱۳:۱۸:۵۱خرید

ورق استنلس استیل