ردکردن این

محاسبه گر آنلاین

قیمت ورق آجدار امروز

نامکارخانهضخامتعرضواحدقیمتنمودار قیمتتاریخ بروزرسانی
ورق آجدار 2 چین 1000*2000 برش خورده ST37 بنگاه تهرانچین21000کیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۴۴خرید
ورق آجدار 3 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده بنگاه تهرانفولاد مبارکه31000کیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۴۴خرید
ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 1500*6000 برش خورده بنگاه تهرانفولاد مبارکه41000کیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۴۴خرید
ورق آجدار 5 فولاد مبارکه 1500*6000 برش خورده بنگاه تهرانفولاد مبارکه51000کیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۴۴خرید
ورق آجدار 6 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهرانفولاد مبارکه61500کیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۴۴خرید

ورق آجدار