ردکردن این

نامواحدقیمتنمودار قیمتتاریخ بروزرسانی خرید محصول
میلگرد آجدار 14 کارخانه A3 شاخه 12 متری ذوب آهنکیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار ۱۰ کارخانه A2 شاخه ۱۲ متری ابهرکیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار ۲۰ میانه شاخه 12 متری A3 کارخانهکیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار ۱۸ میانه شاخه 12 متری A3 کارخانهکیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار100 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار 14 نیشابور شاخه A3 بنگاه تهرانکیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار 10 نیشابور شاخه ۱۲ متری A3 کارخانهکیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد ساده 6/5 نطنز کلاف کارخانهکیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد سادهتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد ساده 16 فولاد متین شاخه ۶ متری بنگاه تهرانکیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد سادهتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد ساده ۱۰ فولاد متین شاخه ۶ متری A1 بنگاه تهرانکیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد سادهتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد ساده 5/5 ابهر کلاف کارخانهکیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد سادهتماس بگیریدخرید
میلگرد ساده 6/5 کاشان کلاف کارخانهکیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد ساده2,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۶خرید
مش تهران 12 چشمه 20×20کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, مشتماس بگیریدخرید
مش تهران ۱۰ چشمه 20×20کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, مشتماس بگیریدخرید
مش تهران 8 چشمه 15×15کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, مشتماس بگیریدخرید
مش تهران ۶ چشمه ۱۰*۱۰کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, مشتماس بگیریدخرید
مش تهران ۶ چشمه ۳۰*۳۰کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, مشتماس بگیریدخرید
رابیتس مسعود ۷۷۰gr بنگاه تهرانبرگرابیتس, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
رابیتس مسعود ۱۰۰۰ گرمبرگرابیتس, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
رابیتس مسعود 700 گرمبرگرابیتس, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
رابیتس مسعود 650 گرمبرگرابیتس, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
رابیتس مسعود 400 گرمبرگرابیتس, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
بولت آجدار 16 بنگاه تهرانکیلوگرمبولت و مهره, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
بولت آجدار ۱۴ بنگاه تهرانکیلوگرمبولت و مهره, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
بولت 25 بنگاه تهرانکیلوگرمبولت و مهره, محصولات مفتولی و میلگرد10,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
بولت آجدار ۲۲ بنگاه تهرانکیلوگرمبولت و مهره, محصولات مفتولی و میلگرد14,550 تومانخرید
بولت آجدار 20 بنگاه تهرانکیلوگرمبولت و مهره, محصولات مفتولی و میلگرد14,550 تومانخرید
سیم خاردار حلقوی تبری 60کیلوگرمسیم خاردار, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
سیم خاردار خطی سوزنی 60کیلوگرمسیم خاردار, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
سیم خاردار حلقوی-سوزنی 90کیلوگرمسیم خاردار, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
سیم خاردار خطی سوزنی 10کیلوگرمسیم خاردار, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
سیم خاردار حلقوی سوزنی 60کیلوگرمسیم خاردار, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
توری پرسی ۵ چشمه ۵*۵متر مربعتوری, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
توری پرسی ۳٫۸ چشمه ۵*۵متر مربعتوری, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
توری مرغی ۶٫۵ کیلوییمتر مربعتوری, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
توری پرسی ۴٫۵ چشمه ۵*۵متر مربعتوری, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
توری مرغی 7/5 کیلوییمتر مربعتوری, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار 14 نیشابور شاخه ۱۲ متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,100 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار 16 نیشابور شاخه ۱۲ متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,100 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار 18 نیشابور شاخه ۱۲ متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,100 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار 20 نیشابور شاخه ۱۲ متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,100 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار 22 نیشابور شاخه ۱۲ متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,100 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار 25 نیشابور شاخه ۱۲ متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,100 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار 28 نیشابور شاخه ۱۲ متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,100 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار 32 نیشابور شاخه ۱۲ متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,100 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار 12 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار 14 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار 16 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار 18 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار 20 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار 22 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار 25 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار 28 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار 32 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار 14 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,050 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار 16 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,100 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار 18 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,050 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار 20 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,900 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار22 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,900 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار25 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,900 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار28 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,900 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار32 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,950 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار12 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A4کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار14 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A4کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار16 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A4کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار18 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A4کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار20 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A4کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار22 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A4کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار25 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A4کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار28 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A4کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار32 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A4کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار8 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,950 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار10 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,950 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار12 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,950 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار14 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,950 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار16 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,950 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار18 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,950 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار20 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,950 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار22 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,950 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار25 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,950 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار28 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,950 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار32 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,950 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار8 راد همدان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار10 راد همدان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار14,105 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار12 راد همدان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,855 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار14راد همدان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,855 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار16راد همدان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,805 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار18راد همدان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,805 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار20راد همدان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,805 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار22راد همدان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,805 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار25راد همدان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,805 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار28راد همدان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,835 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار32راد همدان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,925 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار10میانه شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار12میانه شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار14میانه شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار16میانه شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار18میانه شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار20میانه شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار22میانه شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار25میانه شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار28میانه شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار32میانه شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد ساده 12 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A1کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد سادهتماس بگیریدخرید
میلگرد ساده 16 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A1کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد سادهتماس بگیریدخرید
میلگرد ساده 18 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A1کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد سادهتماس بگیریدخرید
میلگرد ساده 20 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A1کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد سادهتماس بگیریدخرید
میلگرد ساده 22 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A1کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد سادهتماس بگیریدخرید
میلگرد ساده 25 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A1کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد سادهتماس بگیریدخرید
میلگرد ساده 28 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A1کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد سادهتماس بگیریدخرید
میلگرد ساده 32ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A1کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد سادهتماس بگیریدخرید

نامواحدقیمتنمودار قیمتتاریخ بروزرسانی خرید محصول
ورق آجدار ۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق آجدار
ورق آجدار ۶ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق آجدار
ورق آجدار ۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق آجدار
ورق آجدار ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم20,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۶خریدورق, ورق آجدار
ورق آجدار ۲ چین ۱۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده ST37 بنگاه تهرانکیلوگرم10,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۶خریدورق, ورق آجدار
ورق رنگی 0/47 سفید 1250 چینکیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 نارنجی 1000 چینکیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/45 قهوه ای سوخته 1250 چینکیلوگرم36,300 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/45 آبی 1250 چینکیلوگرم34,800 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/43 نارنجی 1250 چینکیلوگرم34,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/4 سفید 1250 چینکیلوگرم34,400 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 قهوه ای سوخته 1250 چینکیلوگرم36,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 پرتقالی 1250 چینکیلوگرم35,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 نارنجی 1250 چینکیلوگرم35,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 بنفش 1250 چینکیلوگرم33,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 سفید 1000 چینکیلوگرم33,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/45 سفید 1000 چینکیلوگرم34,800 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 قرمز 1250 سمنانکیلوگرم33,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 آبی 1250 سمنانکیلوگرم33,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 قرمز 1250 هفت الماسکیلوگرم33,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 قرمز 1250 چینکیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 سبز 1250 هفت الماسکیلوگرم33,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 قرمز 1000 چینکیلوگرم33,700 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 آبی 1250 چینکیلوگرم34,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 سفید 1250 هفت الماسکیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 پرتقالی 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 نارنجی 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم35,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ پرتغالی رول بنگاه تهرانکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/35 قرمز 1000 چینکیلوگرم34,800 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۰۰۰ نارنجی رول بنگاه تهرانکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه 1250 قرمز رول بنگاه تهرانکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ آبی رول بنگاه تهرانکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 آبی 1250 هفت الماسکیلوگرم33,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 آبی 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم34,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 صورتی 1250 چینکیلوگرم33,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 قهوه ای سوخته 1250 هفت الماسکیلوگرم34,650 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 قرمز 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 نارنجی 1250 هفت الماسکیلوگرم33,400 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/60 آبی 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم34,800 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/60 آبی 1250 چینکیلوگرم34,800 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/60 سفید 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم34,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 قهوه ای سوخته 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم36,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/16 سفید 1000 چینکیلوگرم42,250 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/18 سفید 1000 چینکیلوگرم41,600 تومانخریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/18 قرمز 1000 چینکیلوگرم36,350 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/18 نارنجی 1000 چینکیلوگرم35,400 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/۲۳ قهوه ای سوخته 1000 چینکیلوگرم38,200 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/70 آبی 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق گالوانیزه ۲ چین 1250کیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 1٫۵ هفت الماس 1250کیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 1/20 چین 1000 رولکیلوگرم26,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه ۱ چین ۱۰۰۰ رولکیلوگرم26,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/8 چین 1250کیلوگرم26,800 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/58 چین ۱۲۵۰کیلوگرم28,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه ۰٫42 کاشان 1000کیلوگرم30,800 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1250 چینکیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق گالوانیزه 0/35 چین 1000کیلوگرم32,200 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/30 چین ۱۰۰۰کیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/28 چین 1000کیلوگرم32,600 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/25 سمنان 1000کیلوگرم33,200 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/24 چین 1000کیلوگرم33,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/۲۲ چین 1000کیلوگرم33,700 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/20 چین 1000کیلوگرم33,800 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/۱۸ چین 1000کیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 1/5 چین 1250 رولکیلوگرم26,600 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 1/5 چین 1000 رولکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 1/25 چین 1000 رولکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 1/25 چین 1250 رولکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/90 چین 1250 رولکیلوگرم26,700 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/70 تاراز 1250 رولکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/60 تاراز 1250 رولکیلوگرم27,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/60 هفت الماس 1000 رولکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/55 هفت الماس 1250 رولکیلوگرم28,300 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/55 هفت الماس 1000 رولکیلوگرم28,300 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/5 تاراز 1000 رولکیلوگرم29,550 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1250 رولکیلوگرم29,400 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1000 رولکیلوگرم29,400 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/48 هفت الماس 1250 رولکیلوگرم30,300 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1250 رولکیلوگرم30,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1000 رولکیلوگرم30,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/40 هفت الماس 1250 رولکیلوگرم31,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/40 هفت الماس 1000 رولکیلوگرم31,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/۱۸ چین فابریک 1000*2000کیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/۱۶ چین فابریک 1000*2000کیلوگرم34,200 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/۱۴ چین 1000 رولکیلوگرم34,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه ۰٫۴ تاراز ۱۰۰۰ رول کارخانهکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 1٫۵ هفت الماس 1000*2000 شیت بنگاه تهرانکیلوگرم26,600 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه ۰٫۳ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانهکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهریار تبریز ۱۰۰۰ رول بنگاه تهرانکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه ۰٫۴ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانهکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق گالوانیزه
ورق رنگی 0/50 سفید1000 فولاد مبارکهکیلوگرم34,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/45 قرمز 1250 چینکیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 پرتقالی 1000 چینکیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/45 سفید 1250 چینکیلوگرم35,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 کرم 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم35,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 آبی 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم35,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/60 سفید 1250 هفت الماسکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/25 پرتقالی 1000 چینکیلوگرم34,600 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/25 نارنجی 1000 چینکیلوگرم35,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/25 آبی 1000 چینکیلوگرم34,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/25 قهوه ای سوخته 1000 چینکیلوگرم37,650 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/25 سفید 1000 چینکیلوگرم38,600 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/25 قرمز 1000 چینکیلوگرم35,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/28 آبی 1000 چینکیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/28 سفید 1000 چینکیلوگرم38,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/28 قهوه ای سوخته 1000 چینکیلوگرم37,400 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/30 نارنجی 1000 چینکیلوگرم34,800 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/30 قهوه ای سوخته 1000 چینکیلوگرم37,200 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/30 قرمز 1000 چینکیلوگرم35,200 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/30 سفید 1000 چینکیلوگرم37,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/35 نارنجی 1000 چینکیلوگرم34,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/35 سفید 1000 چینکیلوگرم37,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/35 سفید 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم36,800 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/35 سفید 1220 فولاد مبارکهکیلوگرم36,800 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/35 قهوه ای سوخته 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 پرتقالی 1000 چینکیلوگرم33,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1000 چینکیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 آبی 1000 چینکیلوگرم34,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 چینکیلوگرم34,400 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 قهوه ای سوخته 1000 چینکیلوگرم36,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم34,400 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 هفت الماسکیلوگرم34,400 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/60 قرمز 1250 هفت الماسکیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/60 قرمز 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/80 سفید 1250 چینکیلوگرم33,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/37 سفید 1000 چینکیلوگرم35,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/38 قرمز 1000 چینکیلوگرم34,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/45 نارنجی 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم34,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 سفید 1220 فولاد مبارکهکیلوگرم34,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/4 قهوه ای سوخته 1250 چینکیلوگرم36,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 آبی 1250 چینکیلوگرم34,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 پرتقالی 1250 چینکیلوگرم33,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 قرمز 1250 چینکیلوگرم34,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهرانکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق سرد (روغنی)
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول st 14 بنگاه تهرانکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق سرد (روغنی)
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول st 14 بنگاه تهرانکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق سرد (روغنی)
ورق روغنی 3 میل رول 1000 MMKکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق سرد (روغنی)
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۰۰۰ شیت ST12 بنگاه تهرانکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق سرد (روغنی)
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST37 کارخانهکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500 رول ST37کیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500 رول ST37کیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه ۱000 رولکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه ۱250 رولکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500 رولکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500 رولکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000 رول ST37کیلوگرم60,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1000 رول ST37کیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده ST37 بنگاه تهرانکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق سیاه (گرم)
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۳ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمترکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 3 ابعاد 1000*2000 میلیمترکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 3 ابعاد 1250*2500 میلیمترکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 3 ابعاد 1500*3000 میلیمترکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 2 عرض 1000 میلیمترکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 2 ابعاد 1250*2500 میلیمترکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 2 ابعاد 1000*2000 میلیمترکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت 3 عرض 1000 میلیمترکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل 304L صنعتی ضخامت 2 عرض 1000میلیمترکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمترکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۲ ابعاد میلیمترکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمترکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۱ ابعاد میلیمترکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق استنلس استیل

نامواحدقیمتنمودار قیمتتاریخ بروزرسانیخرید محصول
فایبر 450 گرمی موجدارمتر71,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدفایبرگلس, موج دار 450گرمی
فایبر 300 گرمی موجدارمتر50,000 تومانخریدفایبرگلس, موج دار 300 گرمی
فایبر 450 گرمی صافمتر61,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدصاف 450گرمی, فایبرگلس
فایبر ۳۰۰ گرمی صافمتر55,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدصاف 300گرمی, فایبرگلس

  • میلگرد و محصولات مفتولی
  • ورق
  • فایبرگلس

نامواحدقیمتنمودار قیمتتاریخ بروزرسانی خرید محصول
میلگرد آجدار 14 کارخانه A3 شاخه 12 متری ذوب آهنکیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار ۱۰ کارخانه A2 شاخه ۱۲ متری ابهرکیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار ۲۰ میانه شاخه 12 متری A3 کارخانهکیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار ۱۸ میانه شاخه 12 متری A3 کارخانهکیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار100 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار 14 نیشابور شاخه A3 بنگاه تهرانکیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار 10 نیشابور شاخه ۱۲ متری A3 کارخانهکیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد ساده 6/5 نطنز کلاف کارخانهکیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد سادهتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد ساده 16 فولاد متین شاخه ۶ متری بنگاه تهرانکیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد سادهتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد ساده ۱۰ فولاد متین شاخه ۶ متری A1 بنگاه تهرانکیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد سادهتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد ساده 5/5 ابهر کلاف کارخانهکیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد سادهتماس بگیریدخرید
میلگرد ساده 6/5 کاشان کلاف کارخانهکیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد ساده2,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۶خرید
مش تهران 12 چشمه 20×20کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, مشتماس بگیریدخرید
مش تهران ۱۰ چشمه 20×20کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, مشتماس بگیریدخرید
مش تهران 8 چشمه 15×15کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, مشتماس بگیریدخرید
مش تهران ۶ چشمه ۱۰*۱۰کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, مشتماس بگیریدخرید
مش تهران ۶ چشمه ۳۰*۳۰کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, مشتماس بگیریدخرید
رابیتس مسعود ۷۷۰gr بنگاه تهرانبرگرابیتس, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
رابیتس مسعود ۱۰۰۰ گرمبرگرابیتس, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
رابیتس مسعود 700 گرمبرگرابیتس, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
رابیتس مسعود 650 گرمبرگرابیتس, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
رابیتس مسعود 400 گرمبرگرابیتس, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
بولت آجدار 16 بنگاه تهرانکیلوگرمبولت و مهره, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
بولت آجدار ۱۴ بنگاه تهرانکیلوگرمبولت و مهره, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
بولت 25 بنگاه تهرانکیلوگرمبولت و مهره, محصولات مفتولی و میلگرد10,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
بولت آجدار ۲۲ بنگاه تهرانکیلوگرمبولت و مهره, محصولات مفتولی و میلگرد14,550 تومانخرید
بولت آجدار 20 بنگاه تهرانکیلوگرمبولت و مهره, محصولات مفتولی و میلگرد14,550 تومانخرید
سیم خاردار حلقوی تبری 60کیلوگرمسیم خاردار, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
سیم خاردار خطی سوزنی 60کیلوگرمسیم خاردار, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
سیم خاردار حلقوی-سوزنی 90کیلوگرمسیم خاردار, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
سیم خاردار خطی سوزنی 10کیلوگرمسیم خاردار, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
سیم خاردار حلقوی سوزنی 60کیلوگرمسیم خاردار, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
توری پرسی ۵ چشمه ۵*۵متر مربعتوری, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
توری پرسی ۳٫۸ چشمه ۵*۵متر مربعتوری, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
توری مرغی ۶٫۵ کیلوییمتر مربعتوری, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
توری پرسی ۴٫۵ چشمه ۵*۵متر مربعتوری, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
توری مرغی 7/5 کیلوییمتر مربعتوری, محصولات مفتولی و میلگردتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار 14 نیشابور شاخه ۱۲ متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,100 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار 16 نیشابور شاخه ۱۲ متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,100 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار 18 نیشابور شاخه ۱۲ متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,100 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار 20 نیشابور شاخه ۱۲ متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,100 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار 22 نیشابور شاخه ۱۲ متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,100 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار 25 نیشابور شاخه ۱۲ متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,100 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار 28 نیشابور شاخه ۱۲ متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,100 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار 32 نیشابور شاخه ۱۲ متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,100 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار 12 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار 14 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار 16 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار 18 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار 20 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار 22 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار 25 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار 28 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار 32 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار 14 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,050 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار 16 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,100 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار 18 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,050 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار 20 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,900 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار22 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,900 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار25 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,900 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار28 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,900 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار32 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,950 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار12 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A4کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار14 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A4کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار16 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A4کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار18 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A4کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار20 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A4کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار22 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A4کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار25 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A4کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار28 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A4کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار32 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A4کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار8 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,950 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار10 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,950 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار12 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,950 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار14 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,950 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار16 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,950 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار18 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,950 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار20 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,950 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار22 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,950 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار25 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,950 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار28 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,950 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار32 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,950 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار8 راد همدان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار10 راد همدان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار14,105 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار12 راد همدان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,855 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار14راد همدان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,855 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار16راد همدان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,805 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار18راد همدان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,805 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار20راد همدان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,805 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار22راد همدان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,805 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار25راد همدان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,805 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار28راد همدان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,835 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار32راد همدان شاخه 12 متری A2کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,925 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خرید
میلگرد آجدار10میانه شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار12میانه شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار14میانه شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار16میانه شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار18میانه شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار20میانه شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار22میانه شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار25میانه شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار28میانه شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد آجدار32میانه شاخه 12 متری A3کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدارتماس بگیریدخرید
میلگرد ساده 12 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A1کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد سادهتماس بگیریدخرید
میلگرد ساده 16 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A1کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد سادهتماس بگیریدخرید
میلگرد ساده 18 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A1کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد سادهتماس بگیریدخرید
میلگرد ساده 20 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A1کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد سادهتماس بگیریدخرید
میلگرد ساده 22 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A1کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد سادهتماس بگیریدخرید
میلگرد ساده 25 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A1کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد سادهتماس بگیریدخرید
میلگرد ساده 28 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A1کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد سادهتماس بگیریدخرید
میلگرد ساده 32ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A1کیلوگرممحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد سادهتماس بگیریدخرید

نامواحدقیمتنمودار قیمتتاریخ بروزرسانی خرید محصول
ورق آجدار ۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق آجدار
ورق آجدار ۶ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق آجدار
ورق آجدار ۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق آجدار
ورق آجدار ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم20,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۶خریدورق, ورق آجدار
ورق آجدار ۲ چین ۱۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده ST37 بنگاه تهرانکیلوگرم10,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۶خریدورق, ورق آجدار
ورق رنگی 0/47 سفید 1250 چینکیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 نارنجی 1000 چینکیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/45 قهوه ای سوخته 1250 چینکیلوگرم36,300 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/45 آبی 1250 چینکیلوگرم34,800 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/43 نارنجی 1250 چینکیلوگرم34,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/4 سفید 1250 چینکیلوگرم34,400 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 قهوه ای سوخته 1250 چینکیلوگرم36,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 پرتقالی 1250 چینکیلوگرم35,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 نارنجی 1250 چینکیلوگرم35,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 بنفش 1250 چینکیلوگرم33,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 سفید 1000 چینکیلوگرم33,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/45 سفید 1000 چینکیلوگرم34,800 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 قرمز 1250 سمنانکیلوگرم33,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 آبی 1250 سمنانکیلوگرم33,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 قرمز 1250 هفت الماسکیلوگرم33,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 قرمز 1250 چینکیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 سبز 1250 هفت الماسکیلوگرم33,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 قرمز 1000 چینکیلوگرم33,700 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 آبی 1250 چینکیلوگرم34,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 سفید 1250 هفت الماسکیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 پرتقالی 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 نارنجی 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم35,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ پرتغالی رول بنگاه تهرانکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/35 قرمز 1000 چینکیلوگرم34,800 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۰۰۰ نارنجی رول بنگاه تهرانکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه 1250 قرمز رول بنگاه تهرانکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ آبی رول بنگاه تهرانکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 آبی 1250 هفت الماسکیلوگرم33,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 آبی 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم34,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 صورتی 1250 چینکیلوگرم33,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 قهوه ای سوخته 1250 هفت الماسکیلوگرم34,650 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 قرمز 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 نارنجی 1250 هفت الماسکیلوگرم33,400 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/60 آبی 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم34,800 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/60 آبی 1250 چینکیلوگرم34,800 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/60 سفید 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم34,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 قهوه ای سوخته 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم36,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/16 سفید 1000 چینکیلوگرم42,250 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/18 سفید 1000 چینکیلوگرم41,600 تومانخریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/18 قرمز 1000 چینکیلوگرم36,350 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/18 نارنجی 1000 چینکیلوگرم35,400 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/۲۳ قهوه ای سوخته 1000 چینکیلوگرم38,200 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/70 آبی 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق گالوانیزه ۲ چین 1250کیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 1٫۵ هفت الماس 1250کیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 1/20 چین 1000 رولکیلوگرم26,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه ۱ چین ۱۰۰۰ رولکیلوگرم26,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/8 چین 1250کیلوگرم26,800 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/58 چین ۱۲۵۰کیلوگرم28,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه ۰٫42 کاشان 1000کیلوگرم30,800 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1250 چینکیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق گالوانیزه 0/35 چین 1000کیلوگرم32,200 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/30 چین ۱۰۰۰کیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/28 چین 1000کیلوگرم32,600 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/25 سمنان 1000کیلوگرم33,200 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/24 چین 1000کیلوگرم33,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/۲۲ چین 1000کیلوگرم33,700 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/20 چین 1000کیلوگرم33,800 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/۱۸ چین 1000کیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 1/5 چین 1250 رولکیلوگرم26,600 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 1/5 چین 1000 رولکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 1/25 چین 1000 رولکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 1/25 چین 1250 رولکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/90 چین 1250 رولکیلوگرم26,700 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/70 تاراز 1250 رولکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/60 تاراز 1250 رولکیلوگرم27,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/60 هفت الماس 1000 رولکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/55 هفت الماس 1250 رولکیلوگرم28,300 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/55 هفت الماس 1000 رولکیلوگرم28,300 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/5 تاراز 1000 رولکیلوگرم29,550 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1250 رولکیلوگرم29,400 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1000 رولکیلوگرم29,400 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/48 هفت الماس 1250 رولکیلوگرم30,300 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1250 رولکیلوگرم30,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1000 رولکیلوگرم30,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/40 هفت الماس 1250 رولکیلوگرم31,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/40 هفت الماس 1000 رولکیلوگرم31,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/۱۸ چین فابریک 1000*2000کیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/۱۶ چین فابریک 1000*2000کیلوگرم34,200 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/۱۴ چین 1000 رولکیلوگرم34,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه ۰٫۴ تاراز ۱۰۰۰ رول کارخانهکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 1٫۵ هفت الماس 1000*2000 شیت بنگاه تهرانکیلوگرم26,600 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه ۰٫۳ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانهکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهریار تبریز ۱۰۰۰ رول بنگاه تهرانکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه ۰٫۴ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانهکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق گالوانیزه
ورق رنگی 0/50 سفید1000 فولاد مبارکهکیلوگرم34,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/45 قرمز 1250 چینکیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 پرتقالی 1000 چینکیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/45 سفید 1250 چینکیلوگرم35,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 کرم 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم35,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 آبی 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم35,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/60 سفید 1250 هفت الماسکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/25 پرتقالی 1000 چینکیلوگرم34,600 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/25 نارنجی 1000 چینکیلوگرم35,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/25 آبی 1000 چینکیلوگرم34,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/25 قهوه ای سوخته 1000 چینکیلوگرم37,650 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/25 سفید 1000 چینکیلوگرم38,600 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/25 قرمز 1000 چینکیلوگرم35,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/28 آبی 1000 چینکیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/28 سفید 1000 چینکیلوگرم38,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/28 قهوه ای سوخته 1000 چینکیلوگرم37,400 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/30 نارنجی 1000 چینکیلوگرم34,800 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/30 قهوه ای سوخته 1000 چینکیلوگرم37,200 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/30 قرمز 1000 چینکیلوگرم35,200 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/30 سفید 1000 چینکیلوگرم37,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/35 نارنجی 1000 چینکیلوگرم34,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/35 سفید 1000 چینکیلوگرم37,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/35 سفید 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم36,800 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/35 سفید 1220 فولاد مبارکهکیلوگرم36,800 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/35 قهوه ای سوخته 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 پرتقالی 1000 چینکیلوگرم33,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1000 چینکیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 آبی 1000 چینکیلوگرم34,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 چینکیلوگرم34,400 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 قهوه ای سوخته 1000 چینکیلوگرم36,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم34,400 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 هفت الماسکیلوگرم34,400 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/60 قرمز 1250 هفت الماسکیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/60 قرمز 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/80 سفید 1250 چینکیلوگرم33,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/37 سفید 1000 چینکیلوگرم35,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/38 قرمز 1000 چینکیلوگرم34,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/45 نارنجی 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم34,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 سفید 1220 فولاد مبارکهکیلوگرم34,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/4 قهوه ای سوخته 1250 چینکیلوگرم36,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 آبی 1250 چینکیلوگرم34,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 پرتقالی 1250 چینکیلوگرم33,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 قرمز 1250 چینکیلوگرم34,500 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق رنگی
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهرانکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق سرد (روغنی)
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول st 14 بنگاه تهرانکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق سرد (روغنی)
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول st 14 بنگاه تهرانکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق سرد (روغنی)
ورق روغنی 3 میل رول 1000 MMKکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق سرد (روغنی)
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۰۰۰ شیت ST12 بنگاه تهرانکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق سرد (روغنی)
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST37 کارخانهکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500 رول ST37کیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500 رول ST37کیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه ۱000 رولکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه ۱250 رولکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500 رولکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500 رولکیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000 رول ST37کیلوگرم60,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1000 رول ST37کیلوگرم0 تومانخریدورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده ST37 بنگاه تهرانکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق سیاه (گرم)
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۳ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمترکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 3 ابعاد 1000*2000 میلیمترکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 3 ابعاد 1250*2500 میلیمترکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 3 ابعاد 1500*3000 میلیمترکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 2 عرض 1000 میلیمترکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 2 ابعاد 1250*2500 میلیمترکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 2 ابعاد 1000*2000 میلیمترکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت 3 عرض 1000 میلیمترکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل 304L صنعتی ضخامت 2 عرض 1000میلیمترکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمترکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۲ ابعاد میلیمترکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمترکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۱ ابعاد میلیمترکیلوگرم0 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدورق, ورق استنلس استیل

نامواحدقیمتنمودار قیمتتاریخ بروزرسانیخرید محصول
فایبر 450 گرمی موجدارمتر71,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدفایبرگلس, موج دار 450گرمی
فایبر 300 گرمی موجدارمتر50,000 تومانخریدفایبرگلس, موج دار 300 گرمی
فایبر 450 گرمی صافمتر61,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدصاف 450گرمی, فایبرگلس
فایبر ۳۰۰ گرمی صافمتر55,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵خریدصاف 300گرمی, فایبرگلس

کارشناسان

یک تیم ورزیده با کوله‌باری از تجربه آهنی آماده گفتگو با شماست. برای مشاوره خرید بهترین اقلام ساختمانی و صنعتی مورد نیاز خود با ما تماس بگیرید و همین حالا دست به ساخت شوید!

شبکه‌های اجتماعی

به روزترین اخبار بازار هدف خود را دنبال کنید و آخرین‌ها را اول بدانید.

نمایندگی‌ها

ما حضور پررنگی در سراسر کشور داریم و ارتباط خود با مشتریان را استوار می‌سازیم.

حمل و نقل

یکی از مهمترین قسمت خرید آهن آلات بخش حمل و نقل و ارسال آن می باشد. فولادشاپ، در راستای خدمات هرچه بهتر به مشتریان عزیز واحد لجستیک را راه اندازی کرده است.

تحلیل های هفتگی

مقالات فولادشاپ

جداول وزنی

کاتالوگ محصولات

راهنمای خرید محصولات

مشاهده کنید

فولادشاپ را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید