ردکردن این

نامقیمتنمودار قیمت
میلگرد آجدار 14 کارخانه A3 شاخه 12 متری ذوب آهنمحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,200 تومان
میلگرد آجدار ۱۰ کارخانه A2 شاخه ۱۲ متری ابهرمحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,300 تومان
میلگرد آجدار ۲۰ میانه شاخه 12 متری A3 کارخانهمحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,600 تومان
میلگرد آجدار ۱۸ میانه شاخه 12 متری A3 کارخانهمحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,600 تومان
میلگرد آجدار 14 نیشابور شاخه A3 بنگاه تهرانمحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,800 تومان
میلگرد آجدار 10 نیشابور شاخه ۱۲ متری A3 کارخانهمحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار
میلگرد ساده 6/5 نطنز کلاف کارخانهمحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد ساده15,500 تومان
میلگرد ساده 16 فولاد متین شاخه ۶ متری بنگاه تهرانمحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد ساده14,000 تومان
میلگرد ساده ۱۰ فولاد متین شاخه ۶ متری A1 بنگاه تهرانمحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد ساده14,000 تومان
میلگرد ساده 5/5 ابهر کلاف کارخانهمحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد ساده
میلگرد ساده 6/5 کاشان کلاف کارخانهمحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد ساده
مش تهران 12 چشمه 20×20محصولات مفتولی و میلگرد, مش13,200 تومان
مش تهران ۱۰ چشمه 20×20محصولات مفتولی و میلگرد, مش13,300 تومان
مش تهران 8 چشمه 15×15محصولات مفتولی و میلگرد, مش13,400 تومان
مش تهران ۶ چشمه ۱۰*۱۰محصولات مفتولی و میلگرد, مش14,400 تومان
مش تهران ۶ چشمه ۳۰*۳۰محصولات مفتولی و میلگرد, مش14,400 تومان
رابیتس مسعود ۷۷۰gr بنگاه تهرانرابیتس, محصولات مفتولی و میلگرد30,750 تومان
رابیتس مسعود ۱۰۰۰ گرمرابیتس, محصولات مفتولی و میلگرد37,750 تومان
رابیتس مسعود 700 گرمرابیتس, محصولات مفتولی و میلگرد26,850 تومان
رابیتس مسعود 650 گرمرابیتس, محصولات مفتولی و میلگرد26,750 تومان
رابیتس مسعود 400 گرمرابیتس, محصولات مفتولی و میلگرد21,750 تومان
بولت آجدار 16 بنگاه تهرانبولت و مهره, محصولات مفتولی و میلگرد
بولت آجدار ۱۴ بنگاه تهرانبولت و مهره, محصولات مفتولی و میلگرد
بولت 25 بنگاه تهرانبولت و مهره, محصولات مفتولی و میلگرد14,550 تومان
بولت آجدار ۲۲ بنگاه تهرانبولت و مهره, محصولات مفتولی و میلگرد14,500 تومان
بولت آجدار 20 بنگاه تهرانبولت و مهره, محصولات مفتولی و میلگرد14,550 تومان
سیم خاردار حلقوی تبری 60سیم خاردار, محصولات مفتولی و میلگرد290,000 تومان
سیم خاردار خطی سوزنی 60سیم خاردار, محصولات مفتولی و میلگرد1,000 تومان
سیم خاردار حلقوی-سوزنی 90سیم خاردار, محصولات مفتولی و میلگرد270,000 تومان
سیم خاردار خطی سوزنی 10سیم خاردار, محصولات مفتولی و میلگرد22,100 تومان
سیم خاردار حلقوی سوزنی 60سیم خاردار, محصولات مفتولی و میلگرد1,000 تومان
توری پرسی ۵ چشمه ۵*۵توری, محصولات مفتولی و میلگرد18,500 تومان
توری پرسی ۳٫۸ چشمه ۵*۵توری, محصولات مفتولی و میلگرد18,050 تومان
توری مرغی ۶٫۵ کیلوییتوری, محصولات مفتولی و میلگرد185,750 تومان
توری پرسی ۴٫۵ چشمه ۵*۵توری, محصولات مفتولی و میلگرد205,500 تومان
توری مرغی 7/5 کیلوییتوری, محصولات مفتولی و میلگرد1,000 تومان

نامقیمتنمودار قیمت
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 3 ابعاد 1500*3000 میلیمتر1,000 تومانورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 3 ابعاد 1250*2500 میلیمتر1,000 تومانورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 3 ابعاد 1000*2000 میلیمتر1,000 تومانورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 2 عرض 1000 میلیمتر1,000 تومانورق, ورق استنلس استیل
ورق گالوانیزه ۲ چین 1250ورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 1٫۵ هفت الماس 1250ورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 1/20 چین 1000 رولورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه ۱ چین ۱۰۰۰ رول25,500 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق رنگی 0/50 سفید 1220 فولاد مبارکهورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/45 نارنجی 1250 فولاد مبارکهورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/38 قرمز 1000 چین36,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/37 سفید 1000 چین36,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران1,000 تومانورق, ورق سرد (روغنی)
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول st 14 بنگاه تهران1,000 تومانورق, ورق سرد (روغنی)
ورق روغنی 3 میل رول 1000 MMK1,000 تومانورق, ورق سرد (روغنی)
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول st 14 بنگاه تهران1,000 تومانورق, ورق سرد (روغنی)
ورق آجدار ۶ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران32,000 تومانورق, ورق آجدار
ورق آجدار ۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران1,000 تومانورق, ورق آجدار
ورق آجدار ۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران1,000 تومانورق, ورق آجدار
ورق آجدار ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران1,000 تومانورق, ورق آجدار
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500 رول1,000 تومانورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500 رول1,000 تومانورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه ۱250 رول1,000 تومانورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه ۱000 رول1,000 تومانورق, ورق سیاه (گرم)
ورق گالوانیزه 0/8 چین 1250ورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/58 چین ۱۲۵۰ورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه ۰٫42 کاشان 100028,800 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/35 چین 100028,500 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/30 چین ۱۰۰۰ورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/28 چین 100032,400 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/25 سمنان 100032,300 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/24 چین 100032,000 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/۲۲ چین 1000323,000 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/20 چین 1000ورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/۱۸ چین 100034,000 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 1/5 چین 1250 رول25,000 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 1/5 چین 1000 رولورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 1/25 چین 1000 رولورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 1/25 چین 1250 رولورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/90 چین 1250 رول25,600 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/70 تاراز 1250 رولورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/60 تاراز 1250 رول26,200 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/60 هفت الماس 1000 رولورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/55 هفت الماس 1250 رول26,500 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/55 هفت الماس 1000 رول26,500 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/5 تاراز 1000 رولورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1250 رول26,500 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1000 رولورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/48 هفت الماس 1250 رول27,200 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1250 رول28,000 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1000 رولورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/40 هفت الماس 1250 رولورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/40 هفت الماس 1000 رول29,200 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/۱۸ چین فابریک 1000*200034,000 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/۱۶ چین فابریک 1000*200034,200 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/۱۴ چین 1000 رول34,500 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه ۰٫۴ تاراز ۱۰۰۰ رول کارخانهورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 1٫۵ هفت الماس 1000*2000 شیت بنگاه تهرانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه ۰٫۳ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانهورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهریار تبریز ۱۰۰۰ رول بنگاه تهرانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه ۰٫۴ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانهورق, ورق گالوانیزه
ورق رنگی 0/80 سفید 1250 چین32,800 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/70 آبی 1250 فولاد مبارکه36,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/60 قرمز 1250 فولاد مبارکه36,200 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/60 قرمز 1250 هفت الماس36,200 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/60 سفید 1250 فولاد مبارکه36,200 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/60 سفید 1250 هفت الماسورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/60 آبی 1250 چین36,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/60 آبی 1250 فولاد مبارکه36,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 آبی 1250 فولاد مبارکه34,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 آبی 1000 فولاد مبارکه34,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 سفید1000 فولاد مبارکه34,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 قهوه ای سوخته 1250 فولاد مبارکه35,800 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 نارنجی 1250 فولاد مبارکه33,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 قرمز 1250 فولاد مبارکه32,700 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 کرم 1250 فولاد مبارکه35,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 پرتقالی 1250 فولاد مبارکهورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 قهوه ای سوخته 1250 هفت الماس34,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 سفید 1250 هفت الماس33,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 سبز 1250 هفت الماس33,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 آبی 1250 هفت الماس33,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 قرمز 1250 هفت الماس32,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 آبی 1250 سمنان33,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 قرمز 1250 سمنان32,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 نارنجی 1250 هفت الماس32,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 بنفش 1250 چین33,200 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 صورتی 1250 چین33,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 آبی 1250 چین34,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 قرمز 1250 چین33,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 قرمز 1000 چین33,200 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 نارنجی 1250 چین33,700 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 پرتقالی 1250 چین33,300 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 قهوه ای سوخته 1250 چین36,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 سفید 1250 چین34,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 سفید 1000 چین34,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 نارنجی 1000 چین33,300 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 پرتقالی 1000 چین33,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/45 قهوه ای سوخته 1250 چین38,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/45 آبی 1250 چین34,800 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/45 قرمز 1250 چین35,300 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/45 سفید 1250 چین36,200 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/45 سفید 1000 چین36,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/43 نارنجی 1250 چین35,300 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/4 سفید 1250 چینورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/4 قهوه ای سوخته 1250 چین38,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 آبی 1250 چین35,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۰۰۰ شیت ST12 بنگاه تهران1,000 تومانورق, ورق سرد (روغنی)
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 2 ابعاد 1250*2500 میلیمتر1,000 تومانورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 2 ابعاد 1000*2000 میلیمتر1,000 تومانورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت 3 عرض 1000 میلیمتر1,000 تومانورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل 304L صنعتی ضخامت 2 عرض 1000میلیمتر1,000 تومانورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر1,000 تومانورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۲ ابعاد میلیمتر17,000 تومانورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۱ ابعاد میلیمتر18,400 تومانورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۳ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر1,000 تومانورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر1,000 تومانورق, ورق استنلس استیل
ورق آجدار ۲ چین ۱۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده ST37 بنگاه تهران1,000 تومانورق, ورق آجدار
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500 رول ST3723,600 تومانورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500 رول ST3735,400 تومانورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST37 کارخانه35,500 تومانورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000 رول ST3735,400 تومانورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1000 رول ST3735,400 تومانورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده ST37 بنگاه تهران36,400 تومانورق, ورق سیاه (گرم)
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1250 فولاد مبارکه35,400 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 قرمز 1250 چین35,800 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1250 چین35,400 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 پرتقالی 1250 چین35,200 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 هفت الماس36,400 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 فولاد مبارکه36,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 قهوه ای سوخته 1000 چینورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 چین36,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 آبی 1000 چین35,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1000 چینورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 پرتقالی 1000 چین35,200 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/35 قرمز 1000 چین36,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/35 قهوه ای سوخته 1000 فولاد مبارکه37,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/35 سفید 1220 فولاد مبارکه36,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/35 سفید 1000 فولاد مبارکه36,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/35 سفید 1000 چین36,200 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/35 نارنجی 1000 چین35,200 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/30 سفید 1000 چین37,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/30 قرمز 1000 چین36,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/30 قهوه ای سوخته 1000 چین37,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/30 نارنجی 1000 چین35,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/28 قهوه ای سوخته 1000 چین37,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/28 سفید 1000 چین38,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/28 آبی 1000 چین35,200 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/25 قرمز 1000 چین37,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/25 سفید 1000 چین38,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/25 قهوه ای سوخته 1000 چین38,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/25 آبی 1000 چین36,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/25 نارنجی 1000 چین36,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/25 پرتقالی 1000 چین36,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/۲۳ قهوه ای سوخته 1000 چین38,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/18 نارنجی 1000 چین36,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/18 قرمز 1000 چین37,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/18 سفید 1000 چین40,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/16 سفید 1000 چین40,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ آبی رول بنگاه تهرانورق, ورق رنگی
ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه 1250 قرمز رول بنگاه تهرانورق, ورق رنگی
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۰۰۰ نارنجی رول بنگاه تهرانورق, ورق رنگی
ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ پرتغالی رول بنگاه تهرانورق, ورق رنگی
برش کرکره100 تومانورق رنگی, ورق گالوانیزه
برش ذوزنقه100 تومانورق رنگی, ورق گالوانیزه
برش شادولاین100 تومانورق رنگی, ورق گالوانیزه
برش طرح سفال220 تومانورق رنگی, ورق گالوانیزه
محصول آزمایشی1,000 تومانورق, ورق آجدار

نامقیمتنمودار قیمت
هاش سنگین ۱۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB44,000 تومانتیرآهن, هاش
هاش سنگین ۱۰ ترک_کره شاخه ۱۲ متری HEB44,000 تومانتیرآهن, هاش
تیرآهن لانه زنبوری 20363,000 تومانتیرآهن, لانه زنبوری
تیرآهن لانه زنبوری ۱۲تیرآهن, لانه زنبوری
تیرآهن لانه زنبوری 162,680,000 تومانتیرآهن, لانه زنبوری
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران12,900 تومانتیرآهن, تیراهن ساده
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران13,100 تومانتیرآهن, تیراهن ساده
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران13,100 تومانتیرآهن, تیراهن ساده
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانهتیرآهن, تیراهن ساده
هاش سبک ۱۰ ترک_کره شاخه ۱۲ متری HEA44,000 تومانتیرآهن, هاش
هاش سبک ۱۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA1,000 تومانتیرآهن, هاش
هاش سبک ۱۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA44,000 تومانتیرآهن, هاش
تیرآهن لانه زنبوری 142,100,000 تومانتیرآهن, لانه زنبوری
تیرآهن لانه زنبوری 18309,000 تومانتیرآهن, لانه زنبوری

نامقیمتنمودار قیمت
فایبر 450 گرمی موجدار1,000 تومانفایبرگلس, موج دار 450گرمی
فایبر 300 گرمی موجدار1,000 تومانفایبرگلس, موج دار 300 گرمی
فایبر 450 گرمی صاف1,000 تومانصاف 450گرمی, فایبرگلس
فایبر ۳۰۰ گرمی صاف1,000 تومانصاف 300گرمی, فایبرگلس

نامقیمتنمودار قیمت
لوله مبلی 18 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز28,000 تومانلوله, لوله مبلی
لوله گالوانیزه 2 ” 3/4 تهران تست آب 6متری کارخانه29,700 تومانلوله, لوله گالوانیزه
لوله درز مستقیم ۳ ۱/۴ ۱ اینچ اصفهان تست گاز خانگی ۶متری کارخانه10,830 تومانلوله, لوله گازرسانی
لوله درز مستقیم 4 2 اینچ تهران تست آب 6متری کارخانه1,000 تومانلوله, لوله آبرسانی
لوله مانسمان ۲٫۸۷ ۳/۴ اینچ چین ۶متری بنگاه تهران478,000 تومانلوله, لوله مانیسمان
لوله درز مستقیم ۵ ۶ اینچ تهران صنعتی ۶متری کارخانه21,000 تومانلوله, لوله صنعتی
لوله درز مستقیم 2 4 اینچ تهران صنعتی 6متری بنگاه تهران23,500 تومانلوله, لوله صنعتی
لوله درز مستقیم 3 1 اینچ تهران صنعتی ۶متری کارخانه21,500 تومانلوله, لوله صنعتی
لوله درز مستقیم 2.5 1/2 اینچ تهران صنعتی ۶متری کارخانه10,880 تومانلوله, لوله صنعتی
لوله درز مستقیم 2 1/2 اینچ تهران صنعتی ۶متری کارخانه23,530 تومانلوله, لوله صنعتی
لوله داربستی اصفهان “۱٫۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری1,000 تومانلوله, لوله داربستی
لوله داربستی اصفهان کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری1,000 تومانلوله, لوله داربستی
لوله داربستی تهران کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۳میل شاخه ۶ متری1,000 تومانلوله, لوله داربستی
لوله داربستی تهران کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲/۵ شاخه ۶ متری1,000 تومانلوله, لوله داربستی
لوله داربستی تهران کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری1,000 تومانلوله, لوله داربستی
لوله مانیسمان 5.16 1/2 2 اینچ دقیق کاوه 6متری کارخانه1,000 تومانلوله, لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 2.87 3/4 اینچ دقیق کاوه 6متری کارخانه1,000 تومانلوله, لوله مانیسمان
لوله مانیسمان ۴٫۵۵ ۱ اینچ دقیق کاوه ۶متری کارخانه1,000 تومانلوله, لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 2/77 1/2 اینچ وارداتی شاخه ۶ متری1,000 تومانلوله, لوله مانیسمان
لوله درز دار”1 تست آب ضخامت 3 میل شاخه 6 متری1,000 تومانلوله, لوله آبرسانی
لوله درز مستقیم 3 1/2 1 اینچ تهران تست آب 6متری بنگاه تهران1,000 تومانلوله, لوله آبرسانی
لوله درزدار تست آب 3/4 اینچ ضخامت 2/5 میل شاخه 6 متری1,000 تومانلوله, لوله آبرسانی
لوله درز مستقیم 2.5 1/2 اینچ تهران تست آب 6متری کارخانه1,000 تومانلوله, لوله آبرسانی
لوله درز مستقیم ۲٫۸ ۱/۴ ۱ اینچ اصفهان تست گاز خانگی ۶متری کارخانه10,830 تومانلوله, لوله گازرسانی
لوله درز مستقیم ۲٫۸ ۱ اینچ اصفهان تست گاز خانگی ۶متری کارخانه10,830 تومانلوله, لوله گازرسانی
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ۳/۴ اینچ اصفهان تست گاز خانگی ۶متری کارخانه10,880 تومانلوله, لوله گازرسانی
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ۱/۲ اینچ اصفهان تست گاز خانگی ۶متری کارخانه1,000 تومانلوله, لوله گازرسانی
لوله گالوانیزه 2 ” 1/2 تهران تست آب 6متری کارخانه1,000 تومانلوله, لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه ۲ ” ۱/۲ قزوین صنعتی ۶متری کارخانه30,000 تومانلوله, لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه ۳ ۱/۲ ۱ اینچ تهران صنعتی ۶متری بنگاه تهران26,400 تومانلوله, لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه 4 1/2 1 اینچ تهران صنعتی 6متری بنگاه تهران1,000 تومانلوله, لوله گالوانیزه
لوله مبلی 16 میل ضخامت 1 سپنتا28,000 تومانلوله, لوله مبلی
لوله مبلی 13 میل ضخامت 1 سپنتا28,000 تومانلوله, لوله مبلی
لوله مبلی 13 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز28,000 تومانلوله, لوله مبلی

نامقیمتنمودار قیمت
پروفیل صنعتی ۱۴۰*۱۴۰ ۱۰ کارخانه ۶ متری / ۱۲ متریپروفیل صنعتی, قوطی و پروفیل
پروفیل صنعتی ۱۸۰*۱۸۰ ۸ کارخانه ۶ متری / ۱۲ متریپروفیل صنعتی, قوطی و پروفیل
پروفیل صنعتی ۱۴۰*۱۴۰ ۸ کارخانه ۶ متری / ۱۲ متریپروفیل صنعتی, قوطی و پروفیل
پروفیل صنعتی ۱۸۰*۱۸۰ ۶ کارخانه ۶ متری / ۱۲ متریپروفیل صنعتی, قوطی و پروفیل
پروفیل صنعتی ۱۴۰*۱۴۰ ۶ کارخانه ۶ متری / ۱۲ متریپروفیل صنعتی, قوطی و پروفیل20,700 تومان
پروفیل ۵۰*۵۰ ۳ کارخانه ۶ متریپروفیل درب و پنجره, قوطی و پروفیل20,700 تومان
پروفیل ۴۰*۴۰ ۲٫۵ کارخانه ۶ متریپروفیل درب و پنجره, قوطی و پروفیل20,700 تومان
پروفیل ۱۰*۲۰ ۲ کارخانه ۶ متریپروفیل درب و پنجره, قوطی و پروفیل22,550 تومان
پروفیل ۵۰۸ ۲ کارخانه ۶ متریپروفیل درب و پنجره, قوطی و پروفیل22,400 تومان
پروفیل ۵۰۷ ۲ کارخانه ۶ متریپروفیل درب و پنجره, قوطی و پروفیل22,400 تومان
پروفیل سی C-180 ضخامت 2.5 پروفیل آسیاپروفیل مقاطع باز, قوطی و پروفیل20,900 تومان
پروفیل سی C-200 ضخامت 3 پروفیل آسیاپروفیل مقاطع باز, قوطی و پروفیل20,820 تومان
آبرو دوطرفه 180 ضخامت 3 پروفیل آسیاپروفیل مقاطع باز, قوطی و پروفیل20,500 تومان
پروفیلZ 2.5 Z*22 اصفهان طول سفارشیپروفیل Z, قوطی و پروفیل1,000 تومان
پروفیلZ 3 Z*20 تهران 6 متری بنگاه تهرانپروفیل Z, قوطی و پروفیل1,000 تومان
پروفیل Z 3 Z*18 تهران 6 متری بنگاه تهرانپروفیل Z, قوطی و پروفیل20,500 تومان
پروفیلZ 3 Z*16 اصفهان 6 متری بنگاه اصفهان(پانچ)پروفیل Z, قوطی و پروفیل1,000 تومان
پروفیل Z 3 Z*14 تهران 6 متری بنگاه تهرانپروفیل Z, قوطی و پروفیل
پروفیلZ 2.5 Z*16 تهران 6 متری بنگاه تهرانپروفیل Z, قوطی و پروفیل1,000 تومان
پروفیل Z 2.5 Z*14 تهران 6 متری بنگاه تهرانپروفیل Z, قوطی و پروفیل

نامقیمتنمودار قیمت
ساندویچ پانل سقفی1,000 تومانساندویچ پنل, سقفی
ساندویچ پانل دیواری1,000 توماندیواری, ساندویچ پنل
ساندویچ پانل کلین روم1,000 تومانساندویچ پنل, کلین روم
ساندویچ پانل سردخانه ای1,000 تومانساندویچ پنل, سردخانه ای

  • میلگرد و محصولات مفتولی
  • ورق
  • تیرآهن
  • فایبرگلس
  • لوله
  • قوطی و پروفیل
  • نبشی و ناودانی
  • ساندویچ پنل
نامقیمتنمودار قیمت
میلگرد آجدار 14 کارخانه A3 شاخه 12 متری ذوب آهنمحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار13,200 تومان
میلگرد آجدار ۱۰ کارخانه A2 شاخه ۱۲ متری ابهرمحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,300 تومان
میلگرد آجدار ۲۰ میانه شاخه 12 متری A3 کارخانهمحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,600 تومان
میلگرد آجدار ۱۸ میانه شاخه 12 متری A3 کارخانهمحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,600 تومان
میلگرد آجدار 14 نیشابور شاخه A3 بنگاه تهرانمحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار12,800 تومان
میلگرد آجدار 10 نیشابور شاخه ۱۲ متری A3 کارخانهمحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد آجدار
میلگرد ساده 6/5 نطنز کلاف کارخانهمحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد ساده15,500 تومان
میلگرد ساده 16 فولاد متین شاخه ۶ متری بنگاه تهرانمحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد ساده14,000 تومان
میلگرد ساده ۱۰ فولاد متین شاخه ۶ متری A1 بنگاه تهرانمحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد ساده14,000 تومان
میلگرد ساده 5/5 ابهر کلاف کارخانهمحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد ساده
میلگرد ساده 6/5 کاشان کلاف کارخانهمحصولات مفتولی و میلگرد, میلگرد ساده
مش تهران 12 چشمه 20×20محصولات مفتولی و میلگرد, مش13,200 تومان
مش تهران ۱۰ چشمه 20×20محصولات مفتولی و میلگرد, مش13,300 تومان
مش تهران 8 چشمه 15×15محصولات مفتولی و میلگرد, مش13,400 تومان
مش تهران ۶ چشمه ۱۰*۱۰محصولات مفتولی و میلگرد, مش14,400 تومان
مش تهران ۶ چشمه ۳۰*۳۰محصولات مفتولی و میلگرد, مش14,400 تومان
رابیتس مسعود ۷۷۰gr بنگاه تهرانرابیتس, محصولات مفتولی و میلگرد30,750 تومان
رابیتس مسعود ۱۰۰۰ گرمرابیتس, محصولات مفتولی و میلگرد37,750 تومان
رابیتس مسعود 700 گرمرابیتس, محصولات مفتولی و میلگرد26,850 تومان
رابیتس مسعود 650 گرمرابیتس, محصولات مفتولی و میلگرد26,750 تومان
رابیتس مسعود 400 گرمرابیتس, محصولات مفتولی و میلگرد21,750 تومان
بولت آجدار 16 بنگاه تهرانبولت و مهره, محصولات مفتولی و میلگرد
بولت آجدار ۱۴ بنگاه تهرانبولت و مهره, محصولات مفتولی و میلگرد
بولت 25 بنگاه تهرانبولت و مهره, محصولات مفتولی و میلگرد14,550 تومان
بولت آجدار ۲۲ بنگاه تهرانبولت و مهره, محصولات مفتولی و میلگرد14,500 تومان
بولت آجدار 20 بنگاه تهرانبولت و مهره, محصولات مفتولی و میلگرد14,550 تومان
سیم خاردار حلقوی تبری 60سیم خاردار, محصولات مفتولی و میلگرد290,000 تومان
سیم خاردار خطی سوزنی 60سیم خاردار, محصولات مفتولی و میلگرد1,000 تومان
سیم خاردار حلقوی-سوزنی 90سیم خاردار, محصولات مفتولی و میلگرد270,000 تومان
سیم خاردار خطی سوزنی 10سیم خاردار, محصولات مفتولی و میلگرد22,100 تومان
سیم خاردار حلقوی سوزنی 60سیم خاردار, محصولات مفتولی و میلگرد1,000 تومان
توری پرسی ۵ چشمه ۵*۵توری, محصولات مفتولی و میلگرد18,500 تومان
توری پرسی ۳٫۸ چشمه ۵*۵توری, محصولات مفتولی و میلگرد18,050 تومان
توری مرغی ۶٫۵ کیلوییتوری, محصولات مفتولی و میلگرد185,750 تومان
توری پرسی ۴٫۵ چشمه ۵*۵توری, محصولات مفتولی و میلگرد205,500 تومان
توری مرغی 7/5 کیلوییتوری, محصولات مفتولی و میلگرد1,000 تومان
نامقیمتنمودار قیمت
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 3 ابعاد 1500*3000 میلیمتر1,000 تومانورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 3 ابعاد 1250*2500 میلیمتر1,000 تومانورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 3 ابعاد 1000*2000 میلیمتر1,000 تومانورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 2 عرض 1000 میلیمتر1,000 تومانورق, ورق استنلس استیل
ورق گالوانیزه ۲ چین 1250ورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 1٫۵ هفت الماس 1250ورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 1/20 چین 1000 رولورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه ۱ چین ۱۰۰۰ رول25,500 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق رنگی 0/50 سفید 1220 فولاد مبارکهورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/45 نارنجی 1250 فولاد مبارکهورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/38 قرمز 1000 چین36,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/37 سفید 1000 چین36,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران1,000 تومانورق, ورق سرد (روغنی)
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول st 14 بنگاه تهران1,000 تومانورق, ورق سرد (روغنی)
ورق روغنی 3 میل رول 1000 MMK1,000 تومانورق, ورق سرد (روغنی)
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول st 14 بنگاه تهران1,000 تومانورق, ورق سرد (روغنی)
ورق آجدار ۶ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران32,000 تومانورق, ورق آجدار
ورق آجدار ۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران1,000 تومانورق, ورق آجدار
ورق آجدار ۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران1,000 تومانورق, ورق آجدار
ورق آجدار ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران1,000 تومانورق, ورق آجدار
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500 رول1,000 تومانورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500 رول1,000 تومانورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه ۱250 رول1,000 تومانورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه ۱000 رول1,000 تومانورق, ورق سیاه (گرم)
ورق گالوانیزه 0/8 چین 1250ورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/58 چین ۱۲۵۰ورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه ۰٫42 کاشان 100028,800 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/35 چین 100028,500 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/30 چین ۱۰۰۰ورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/28 چین 100032,400 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/25 سمنان 100032,300 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/24 چین 100032,000 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/۲۲ چین 1000323,000 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/20 چین 1000ورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/۱۸ چین 100034,000 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 1/5 چین 1250 رول25,000 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 1/5 چین 1000 رولورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 1/25 چین 1000 رولورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 1/25 چین 1250 رولورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/90 چین 1250 رول25,600 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/70 تاراز 1250 رولورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/60 تاراز 1250 رول26,200 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/60 هفت الماس 1000 رولورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/55 هفت الماس 1250 رول26,500 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/55 هفت الماس 1000 رول26,500 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/5 تاراز 1000 رولورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1250 رول26,500 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1000 رولورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/48 هفت الماس 1250 رول27,200 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1250 رول28,000 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1000 رولورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/40 هفت الماس 1250 رولورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/40 هفت الماس 1000 رول29,200 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/۱۸ چین فابریک 1000*200034,000 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/۱۶ چین فابریک 1000*200034,200 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0/۱۴ چین 1000 رول34,500 تومانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه ۰٫۴ تاراز ۱۰۰۰ رول کارخانهورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 1٫۵ هفت الماس 1000*2000 شیت بنگاه تهرانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه ۰٫۳ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانهورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهریار تبریز ۱۰۰۰ رول بنگاه تهرانورق, ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه ۰٫۴ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانهورق, ورق گالوانیزه
ورق رنگی 0/80 سفید 1250 چین32,800 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/70 آبی 1250 فولاد مبارکه36,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/60 قرمز 1250 فولاد مبارکه36,200 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/60 قرمز 1250 هفت الماس36,200 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/60 سفید 1250 فولاد مبارکه36,200 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/60 سفید 1250 هفت الماسورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/60 آبی 1250 چین36,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/60 آبی 1250 فولاد مبارکه36,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 آبی 1250 فولاد مبارکه34,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 آبی 1000 فولاد مبارکه34,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 سفید1000 فولاد مبارکه34,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 قهوه ای سوخته 1250 فولاد مبارکه35,800 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 نارنجی 1250 فولاد مبارکه33,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 قرمز 1250 فولاد مبارکه32,700 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 کرم 1250 فولاد مبارکه35,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/50 پرتقالی 1250 فولاد مبارکهورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 قهوه ای سوخته 1250 هفت الماس34,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 سفید 1250 هفت الماس33,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 سبز 1250 هفت الماس33,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 آبی 1250 هفت الماس33,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 قرمز 1250 هفت الماس32,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 آبی 1250 سمنان33,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 قرمز 1250 سمنان32,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/48 نارنجی 1250 هفت الماس32,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 بنفش 1250 چین33,200 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 صورتی 1250 چین33,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 آبی 1250 چین34,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 قرمز 1250 چین33,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 قرمز 1000 چین33,200 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 نارنجی 1250 چین33,700 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 پرتقالی 1250 چین33,300 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 قهوه ای سوخته 1250 چین36,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 سفید 1250 چین34,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 سفید 1000 چین34,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 نارنجی 1000 چین33,300 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/47 پرتقالی 1000 چین33,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/45 قهوه ای سوخته 1250 چین38,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/45 آبی 1250 چین34,800 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/45 قرمز 1250 چین35,300 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/45 سفید 1250 چین36,200 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/45 سفید 1000 چین36,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/43 نارنجی 1250 چین35,300 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/4 سفید 1250 چینورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/4 قهوه ای سوخته 1250 چین38,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 آبی 1250 چین35,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۰۰۰ شیت ST12 بنگاه تهران1,000 تومانورق, ورق سرد (روغنی)
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 2 ابعاد 1250*2500 میلیمتر1,000 تومانورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 2 ابعاد 1000*2000 میلیمتر1,000 تومانورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت 3 عرض 1000 میلیمتر1,000 تومانورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل 304L صنعتی ضخامت 2 عرض 1000میلیمتر1,000 تومانورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر1,000 تومانورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۲ ابعاد میلیمتر17,000 تومانورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۱ ابعاد میلیمتر18,400 تومانورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۳ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر1,000 تومانورق, ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر1,000 تومانورق, ورق استنلس استیل
ورق آجدار ۲ چین ۱۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده ST37 بنگاه تهران1,000 تومانورق, ورق آجدار
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500 رول ST3723,600 تومانورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500 رول ST3735,400 تومانورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST37 کارخانه35,500 تومانورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000 رول ST3735,400 تومانورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1000 رول ST3735,400 تومانورق, ورق سیاه (گرم)
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده ST37 بنگاه تهران36,400 تومانورق, ورق سیاه (گرم)
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1250 فولاد مبارکه35,400 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 قرمز 1250 چین35,800 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1250 چین35,400 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 پرتقالی 1250 چین35,200 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 هفت الماس36,400 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 فولاد مبارکه36,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 قهوه ای سوخته 1000 چینورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 چین36,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 آبی 1000 چین35,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1000 چینورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/40 پرتقالی 1000 چین35,200 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/35 قرمز 1000 چین36,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/35 قهوه ای سوخته 1000 فولاد مبارکه37,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/35 سفید 1220 فولاد مبارکه36,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/35 سفید 1000 فولاد مبارکه36,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/35 سفید 1000 چین36,200 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/35 نارنجی 1000 چین35,200 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/30 سفید 1000 چین37,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/30 قرمز 1000 چین36,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/30 قهوه ای سوخته 1000 چین37,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/30 نارنجی 1000 چین35,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/28 قهوه ای سوخته 1000 چین37,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/28 سفید 1000 چین38,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/28 آبی 1000 چین35,200 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/25 قرمز 1000 چین37,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/25 سفید 1000 چین38,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/25 قهوه ای سوخته 1000 چین38,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/25 آبی 1000 چین36,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/25 نارنجی 1000 چین36,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/25 پرتقالی 1000 چین36,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/۲۳ قهوه ای سوخته 1000 چین38,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/18 نارنجی 1000 چین36,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/18 قرمز 1000 چین37,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/18 سفید 1000 چین40,000 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی 0/16 سفید 1000 چین40,500 تومانورق, ورق رنگی
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ آبی رول بنگاه تهرانورق, ورق رنگی
ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه 1250 قرمز رول بنگاه تهرانورق, ورق رنگی
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۰۰۰ نارنجی رول بنگاه تهرانورق, ورق رنگی
ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ پرتغالی رول بنگاه تهرانورق, ورق رنگی
برش کرکره100 تومانورق رنگی, ورق گالوانیزه
برش ذوزنقه100 تومانورق رنگی, ورق گالوانیزه
برش شادولاین100 تومانورق رنگی, ورق گالوانیزه
برش طرح سفال220 تومانورق رنگی, ورق گالوانیزه
محصول آزمایشی1,000 تومانورق, ورق آجدار
نامقیمتنمودار قیمت
هاش سنگین ۱۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB44,000 تومانتیرآهن, هاش
هاش سنگین ۱۰ ترک_کره شاخه ۱۲ متری HEB44,000 تومانتیرآهن, هاش
تیرآهن لانه زنبوری 20363,000 تومانتیرآهن, لانه زنبوری
تیرآهن لانه زنبوری ۱۲تیرآهن, لانه زنبوری
تیرآهن لانه زنبوری 162,680,000 تومانتیرآهن, لانه زنبوری
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران12,900 تومانتیرآهن, تیراهن ساده
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران13,100 تومانتیرآهن, تیراهن ساده
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران13,100 تومانتیرآهن, تیراهن ساده
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانهتیرآهن, تیراهن ساده
هاش سبک ۱۰ ترک_کره شاخه ۱۲ متری HEA44,000 تومانتیرآهن, هاش
هاش سبک ۱۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA1,000 تومانتیرآهن, هاش
هاش سبک ۱۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA44,000 تومانتیرآهن, هاش
تیرآهن لانه زنبوری 142,100,000 تومانتیرآهن, لانه زنبوری
تیرآهن لانه زنبوری 18309,000 تومانتیرآهن, لانه زنبوری
نامقیمتنمودار قیمت
فایبر 450 گرمی موجدار1,000 تومانفایبرگلس, موج دار 450گرمی
فایبر 300 گرمی موجدار1,000 تومانفایبرگلس, موج دار 300 گرمی
فایبر 450 گرمی صاف1,000 تومانصاف 450گرمی, فایبرگلس
فایبر ۳۰۰ گرمی صاف1,000 تومانصاف 300گرمی, فایبرگلس
نامقیمتنمودار قیمت
لوله مبلی 18 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز28,000 تومانلوله, لوله مبلی
لوله گالوانیزه 2 ” 3/4 تهران تست آب 6متری کارخانه29,700 تومانلوله, لوله گالوانیزه
لوله درز مستقیم ۳ ۱/۴ ۱ اینچ اصفهان تست گاز خانگی ۶متری کارخانه10,830 تومانلوله, لوله گازرسانی
لوله درز مستقیم 4 2 اینچ تهران تست آب 6متری کارخانه1,000 تومانلوله, لوله آبرسانی
لوله مانسمان ۲٫۸۷ ۳/۴ اینچ چین ۶متری بنگاه تهران478,000 تومانلوله, لوله مانیسمان
لوله درز مستقیم ۵ ۶ اینچ تهران صنعتی ۶متری کارخانه21,000 تومانلوله, لوله صنعتی
لوله درز مستقیم 2 4 اینچ تهران صنعتی 6متری بنگاه تهران23,500 تومانلوله, لوله صنعتی
لوله درز مستقیم 3 1 اینچ تهران صنعتی ۶متری کارخانه21,500 تومانلوله, لوله صنعتی
لوله درز مستقیم 2.5 1/2 اینچ تهران صنعتی ۶متری کارخانه10,880 تومانلوله, لوله صنعتی
لوله درز مستقیم 2 1/2 اینچ تهران صنعتی ۶متری کارخانه23,530 تومانلوله, لوله صنعتی
لوله داربستی اصفهان “۱٫۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری1,000 تومانلوله, لوله داربستی
لوله داربستی اصفهان کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری1,000 تومانلوله, لوله داربستی
لوله داربستی تهران کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۳میل شاخه ۶ متری1,000 تومانلوله, لوله داربستی
لوله داربستی تهران کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲/۵ شاخه ۶ متری1,000 تومانلوله, لوله داربستی
لوله داربستی تهران کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری1,000 تومانلوله, لوله داربستی
لوله مانیسمان 5.16 1/2 2 اینچ دقیق کاوه 6متری کارخانه1,000 تومانلوله, لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 2.87 3/4 اینچ دقیق کاوه 6متری کارخانه1,000 تومانلوله, لوله مانیسمان
لوله مانیسمان ۴٫۵۵ ۱ اینچ دقیق کاوه ۶متری کارخانه1,000 تومانلوله, لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 2/77 1/2 اینچ وارداتی شاخه ۶ متری1,000 تومانلوله, لوله مانیسمان
لوله درز دار”1 تست آب ضخامت 3 میل شاخه 6 متری1,000 تومانلوله, لوله آبرسانی
لوله درز مستقیم 3 1/2 1 اینچ تهران تست آب 6متری بنگاه تهران1,000 تومانلوله, لوله آبرسانی
لوله درزدار تست آب 3/4 اینچ ضخامت 2/5 میل شاخه 6 متری1,000 تومانلوله, لوله آبرسانی
لوله درز مستقیم 2.5 1/2 اینچ تهران تست آب 6متری کارخانه1,000 تومانلوله, لوله آبرسانی
لوله درز مستقیم ۲٫۸ ۱/۴ ۱ اینچ اصفهان تست گاز خانگی ۶متری کارخانه10,830 تومانلوله, لوله گازرسانی
لوله درز مستقیم ۲٫۸ ۱ اینچ اصفهان تست گاز خانگی ۶متری کارخانه10,830 تومانلوله, لوله گازرسانی
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ۳/۴ اینچ اصفهان تست گاز خانگی ۶متری کارخانه10,880 تومانلوله, لوله گازرسانی
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ۱/۲ اینچ اصفهان تست گاز خانگی ۶متری کارخانه1,000 تومانلوله, لوله گازرسانی
لوله گالوانیزه 2 ” 1/2 تهران تست آب 6متری کارخانه1,000 تومانلوله, لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه ۲ ” ۱/۲ قزوین صنعتی ۶متری کارخانه30,000 تومانلوله, لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه ۳ ۱/۲ ۱ اینچ تهران صنعتی ۶متری بنگاه تهران26,400 تومانلوله, لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه 4 1/2 1 اینچ تهران صنعتی 6متری بنگاه تهران1,000 تومانلوله, لوله گالوانیزه
لوله مبلی 16 میل ضخامت 1 سپنتا28,000 تومانلوله, لوله مبلی
لوله مبلی 13 میل ضخامت 1 سپنتا28,000 تومانلوله, لوله مبلی
لوله مبلی 13 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز28,000 تومانلوله, لوله مبلی
نامقیمتنمودار قیمت
پروفیل صنعتی ۱۴۰*۱۴۰ ۱۰ کارخانه ۶ متری / ۱۲ متریپروفیل صنعتی, قوطی و پروفیل
پروفیل صنعتی ۱۸۰*۱۸۰ ۸ کارخانه ۶ متری / ۱۲ متریپروفیل صنعتی, قوطی و پروفیل
پروفیل صنعتی ۱۴۰*۱۴۰ ۸ کارخانه ۶ متری / ۱۲ متریپروفیل صنعتی, قوطی و پروفیل
پروفیل صنعتی ۱۸۰*۱۸۰ ۶ کارخانه ۶ متری / ۱۲ متریپروفیل صنعتی, قوطی و پروفیل
پروفیل صنعتی ۱۴۰*۱۴۰ ۶ کارخانه ۶ متری / ۱۲ متریپروفیل صنعتی, قوطی و پروفیل20,700 تومان
پروفیل ۵۰*۵۰ ۳ کارخانه ۶ متریپروفیل درب و پنجره, قوطی و پروفیل20,700 تومان
پروفیل ۴۰*۴۰ ۲٫۵ کارخانه ۶ متریپروفیل درب و پنجره, قوطی و پروفیل20,700 تومان
پروفیل ۱۰*۲۰ ۲ کارخانه ۶ متریپروفیل درب و پنجره, قوطی و پروفیل22,550 تومان
پروفیل ۵۰۸ ۲ کارخانه ۶ متریپروفیل درب و پنجره, قوطی و پروفیل22,400 تومان
پروفیل ۵۰۷ ۲ کارخانه ۶ متریپروفیل درب و پنجره, قوطی و پروفیل22,400 تومان
پروفیل سی C-180 ضخامت 2.5 پروفیل آسیاپروفیل مقاطع باز, قوطی و پروفیل20,900 تومان
پروفیل سی C-200 ضخامت 3 پروفیل آسیاپروفیل مقاطع باز, قوطی و پروفیل20,820 تومان
آبرو دوطرفه 180 ضخامت 3 پروفیل آسیاپروفیل مقاطع باز, قوطی و پروفیل20,500 تومان
پروفیلZ 2.5 Z*22 اصفهان طول سفارشیپروفیل Z, قوطی و پروفیل1,000 تومان
پروفیلZ 3 Z*20 تهران 6 متری بنگاه تهرانپروفیل Z, قوطی و پروفیل1,000 تومان
پروفیل Z 3 Z*18 تهران 6 متری بنگاه تهرانپروفیل Z, قوطی و پروفیل20,500 تومان
پروفیلZ 3 Z*16 اصفهان 6 متری بنگاه اصفهان(پانچ)پروفیل Z, قوطی و پروفیل1,000 تومان
پروفیل Z 3 Z*14 تهران 6 متری بنگاه تهرانپروفیل Z, قوطی و پروفیل
پروفیلZ 2.5 Z*16 تهران 6 متری بنگاه تهرانپروفیل Z, قوطی و پروفیل1,000 تومان
پروفیل Z 2.5 Z*14 تهران 6 متری بنگاه تهرانپروفیل Z, قوطی و پروفیل
نامقیمتنمودار قیمت
ساندویچ پانل سقفی1,000 تومانساندویچ پنل, سقفی
ساندویچ پانل دیواری1,000 توماندیواری, ساندویچ پنل
ساندویچ پانل کلین روم1,000 تومانساندویچ پنل, کلین روم
ساندویچ پانل سردخانه ای1,000 تومانساندویچ پنل, سردخانه ای

کارشناسان

یک تیم ورزیده با کوله‌باری از تجربه آهنی آماده گفتگو با شماست. برای مشاوره خرید بهترین اقلام ساختمانی و صنعتی مورد نیاز خود با ما تماس بگیرید و همین حالا دست به ساخت شوید!

شبکه‌های اجتماعی

به روزترین اخبار بازار هدف خود را دنبال کنید و آخرین‌ها را اول بدانید.

نمایندگی‌ها

ما حضور پررنگی در سراسر کشور داریم و ارتباط خود با مشتریان را استوار می‌سازیم.

حمل و نقل

یکی از مهمترین قسمت خرید آهن آلات بخش حمل و نقل و ارسال آن می باشد. فولادشاپ، در راستای خدمات هرچه بهتر به مشتریان عزیز واحد لجستیک را راه اندازی کرده است.

مقالات فولادشاپ

جداول وزنی

کاتالوگ محصولات

راهنمای خرید محصولات

مشاهده کنید