ردکردن این

محاسبه گر آنلاین

قیمت ورق سرد (روغنی) امروز

نامضخامتعرضکارخانهواحدقیمتنمودار قیمتتاریخ بروزرسانی
ورق روغنی 0/4 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران0.41000فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۰۲ ۱۳:۱۹:۲۱خرید
ورق روغنی 0/5 عرض 1000 چین0.51000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۰۲ ۱۳:۲۰:۱۰خرید
ورق روغنی 0/5 فولاد مبارکه 1000 رول st 14 بنگاه تهران0.51000فولاد مبارکهکیلوگرم32,000 تومان۱۴۰۱-۰۷-۰۲ ۱۳:۱۹:۲۱خرید
ورق روغنی 0/6 عرض 1000 رول0.61000کیلوگرم27,200 تومان۱۴۰۱-۰۷-۰۲ ۱۳:۱۹:۱۹خرید
ورق روغنی 0/6 فولاد مبارکه 1000 رول st 14 بنگاه تهران0.61000فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۰۲ ۱۳:۱۹:۲۱خرید
ورق روغنی 1 فولاد غرب ST12 عرض 125011250فولاد غربکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۰۲ ۱۳:۲۰:۰۹خرید
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 2000*1000 شیت ST12 بنگاه تهران11000فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۰۲ ۱۳:۱۹:۲۰خرید
ورق روغنی 2 میل عرض 1000 رول فولاد مبارکه21000فولاد مبارکهکیلوگرم28,000 تومان۱۴۰۱-۰۷-۰۲ ۱۳:۱۹:۴۹خرید
ورق روغنی 3 میل رول 1000 MMK31000MMKکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۰۲ ۱۳:۱۹:۲۱خرید

ورق سرد (روغنی)