میلگرد آجدار25 فایکو شاخه 12 متری A3

میلگرد آجدار25 فایکو شاخه 12 متری A3

تماس بگیرید

مشخصات

سایز

25

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

فایکو

میلگرد آجدار25 فایکو شاخه 12 متری A3

اسکرول به بالا