ورق گالوانیزه 0/90 دشتستان 1000 رول

ورق گالوانیزه 0/60 دشتستان 1250 رول

تماس بگیرید

مشخصات

کارخانه

دشتستان

واحد

کیلوگرم

عرض

1000

ضخامت

0.90

حالت

رول

ورق گالوانیزه 0/90 دشتستان 1000 رول

اسکرول به بالا