پروفیل 30*50 گیلان ضخامت 2

تماس بگیرید

مشخصات

کارخانه

گیلان

ضخامت

2

حالت

6 متری

واحد

کیلوگرم

سایز

50*30

پروفیل 30*50 گیلان ضخامت 2

اسکرول به بالا