مقایسه قیمت اسکلت بتنی با فلزی در ساختمان های امروز

یکی از چالش های بزرگی که پیش روی همه سازندگان ساختمان در ایران و جهان وجود دارد، انتخاب نوع سازه ساختمان است. تفاوت قیمت اسکلت بتنی و فلزی از یک سو و کیفیت و مشخصات هر یک از این سازه ها از سوی دیگر باعث  شده تا این انتخاب سخت تر نیز بشود. البته انتخاب …

مقایسه قیمت اسکلت بتنی با فلزی در ساختمان های امروز ادامه مطلب »